LINKI:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
www.wrota.podkarpackie.pl

Województwo Podkarpackie
www.podkarpackie.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Portal funduszy europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

© 2010. All rights reserved. Realizacja: Bartłomiej Pelczar